nedeľa 20. júna 2010

Kríza prinútila realitné kancelárie zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb

Realitná kríza vypuknutá pôvodne v Amerike spôsobila výrazné znížovanie cien nehnuteľností aj na Slovensku počas rokov 2008 a 2009. V rámci tohto obdobia boli realitné kancelárie prinútené optimalizovať svojej procesy a zvýšiť kvalitu svojich poskytovaných služieb, aby prilákali klienta a presvedčili klientov na kúpu nehnuteľnosti.

Nie každá realitná kancelária krízu zvládla. Niektoré RK dočasne pozastavili svoju činnosť, aby znížili náklady a ľahšie prekonali nepriaznivú situáciu na trhu. Prežili dané obdobie najmä silnejšie realitné kancelárie, pre ktoré výkyv v príjmoch neboli likvidačné.

Realitné kancelárie zavádzajú počas krízy viacej prvkov, ktoré zvyšujú kvalitu poskytovaných služieb a komfort pre klienta. Niektoré kancelárie išli cestou znižovania provízií, len aby podporili dopyt po ich službách, iné začali preplácať klientom niektoré výdavky spojené s nadobudnutím nehnuteľnosti.

Spoločnosť NEGOTIANT zaviedla systém tabuľkových provízii so zverejňenou výškou cien na svojej stránke - http://www.negotreal.sk/cennik. Množstvo kancelárií majú svoje provízie schované v kúpnej cene, čím kupujúci nemá vedomosť o výške preplatenosti, čo je výhodné najmä pre kancelárie s vyššími maržami.

Ďalším zlepšením okrem vlastného školiaceho systému, ktorí NEGOTIANT aplikuje pri prijímaní nových kolegov, sú zavedené interné smernice o postupoch prác, o komunikácich s klientom, aby si zachovali kvalitu poskytovaných služieb. Aby NEGOTIANT zvýšil dôveryhodnosť a bezpečnosť pre svojich klientov, zaviedol aj nepovinné právne poistenie na zodpovednosť za škody spôsobené pri výkone realitnej činnosti.

Všeobecne možno konštatovať, že kríza priniesla množstvo negatívnych javov, ale pre konenčného spotrebiteľa priniesla aspoň možnosť si objednať kvalitnejšie služby za dostupnejšie ceny. Spotrebiteľ si môže dôkladnejšie vyberať od koho si službu využije a čo za danú cenu dostane.