streda 21. júla 2010

Tender na partnera Master-franchising ČR, AU, HUN

Spoločnosť NEGOTIANT vyhlasuje tender na partnera spoločnosti - Master-franchising - na otvorenie a prevádzkovanie realitnej siete na území Českej republiky, Rakúska a Maďarska.

Požiadavky na uchádzača:

- vysokoškolské vzdelanie, znalosť jazyka zvoleného štátu, silné finančné zázemie, doposiaľ pôsobenie v danom štáte min. 1 rok, prax v podnikaní, alebo vo vedúcej funkcie min. 2 roky.Náplňou práce:

- otvorenie a prevádzkovanie realitnej siete, komunikácia s partnermi a klientmi, školenie nových partnerov, kontrola a dozor nad prevádzkami realitnej siete.

Výhody:

- kontrakt na 10 rokov, výhradné pôsobenie v danom štáte, získanie školenia od personálu poskytovateľa, získanie kompletného know-how, výpomoc s organizačnými a prípravnými úlohami, zabezpečenie IT riešení (lokalizácie webovej prezentácie, SEO, SEM, copywriting, crossite linking optimalizácie), analýza trhu a konkurenčného prostredia, reziduálny príjem z otvorených prevádzok, ide o vlastné podnikanie Master-franchising (nevyhnutné aj vstupné investičné náklady).Záujemcovia sa môžu hlásiť na e-mail: peter.balogh@negotiant.sk, prípadne tel. na 0905 159 699.

štvrtok 8. júla 2010

Spoločnosť NEGOTIANT zahájila v roku 2009 expanziu do jednotlivých regiónov Slovenska. Otváranie prevádzok sa rozhodla riešiť prostredníctvom franšízingu. Expanziu sa jej podarilo úspešne naštartovať i napriek svetovej kríze, ktorej dozvuky bolo ešte na trhu s realitami cítiť.

Vytvorila ponuku pre svojich partnerov, ktorá sa od ponúk konkurenčných realitných franšízových spoločností výrazne odlišuje.

Ako významný prvok zavádza NEGOTIANT pre svojich partnerov výhradné pôsobenie v pridelenom regióne. Je to z dôvodu, aby novootvorená prevádzka pod ich obchodnou značkou mala čo najlepšiu ekonomiku a prirodzene pozitívne hospodárske výsledky.

Ako jedna z mála spoločností dohliada na chod podnikania po otvorení pobočky vlastným odborným personálom, ktorý zabezpečuje kontrolu na kvalitu poskytovaných služieb a školenie nového prijatého personálu na prevádzke. Tento spôsob naštartovania prevádzky sa ukázal ako najefektívnejší a najprínosnejší pre prijímateľa licencie na podnikanie pod ich obchodnou značkou.

Okrem iných výhod, prečo podnikať v realitnom biznise pod overenou značkou na slovenskom trhu, sú aj relatívne nízke vstupné investičné náklady, obdržanie celého know-how z realitnej činnosti, dohľad a sprevádzanie v podnikaní od prvého dňa od otvorenia prevádzky.


Realitná kancleária NEGOTIANT otvorila už prevádzky v nasledovných mestách ako Košice, Prešov, Nitra, Žilina. Vedenie spoločnosti pôsobí v Bratislave. Predstava spoločnosti je spustenie prevádzok v krajských mestách a následne aj v niektorých satelitných okresných mestách.


Realitná kancelária má uverejnené bližšie informácie na stránke www.negotreal.sk.

nedeľa 20. júna 2010

Kríza prinútila realitné kancelárie zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb

Realitná kríza vypuknutá pôvodne v Amerike spôsobila výrazné znížovanie cien nehnuteľností aj na Slovensku počas rokov 2008 a 2009. V rámci tohto obdobia boli realitné kancelárie prinútené optimalizovať svojej procesy a zvýšiť kvalitu svojich poskytovaných služieb, aby prilákali klienta a presvedčili klientov na kúpu nehnuteľnosti.

Nie každá realitná kancelária krízu zvládla. Niektoré RK dočasne pozastavili svoju činnosť, aby znížili náklady a ľahšie prekonali nepriaznivú situáciu na trhu. Prežili dané obdobie najmä silnejšie realitné kancelárie, pre ktoré výkyv v príjmoch neboli likvidačné.

Realitné kancelárie zavádzajú počas krízy viacej prvkov, ktoré zvyšujú kvalitu poskytovaných služieb a komfort pre klienta. Niektoré kancelárie išli cestou znižovania provízií, len aby podporili dopyt po ich službách, iné začali preplácať klientom niektoré výdavky spojené s nadobudnutím nehnuteľnosti.

Spoločnosť NEGOTIANT zaviedla systém tabuľkových provízii so zverejňenou výškou cien na svojej stránke - http://www.negotreal.sk/cennik. Množstvo kancelárií majú svoje provízie schované v kúpnej cene, čím kupujúci nemá vedomosť o výške preplatenosti, čo je výhodné najmä pre kancelárie s vyššími maržami.

Ďalším zlepšením okrem vlastného školiaceho systému, ktorí NEGOTIANT aplikuje pri prijímaní nových kolegov, sú zavedené interné smernice o postupoch prác, o komunikácich s klientom, aby si zachovali kvalitu poskytovaných služieb. Aby NEGOTIANT zvýšil dôveryhodnosť a bezpečnosť pre svojich klientov, zaviedol aj nepovinné právne poistenie na zodpovednosť za škody spôsobené pri výkone realitnej činnosti.

Všeobecne možno konštatovať, že kríza priniesla množstvo negatívnych javov, ale pre konenčného spotrebiteľa priniesla aspoň možnosť si objednať kvalitnejšie služby za dostupnejšie ceny. Spotrebiteľ si môže dôkladnejšie vyberať od koho si službu využije a čo za danú cenu dostane.