pondelok 11. novembra 2013

Realitné služby na Slovensku

Realitná kancelária Negotiant má pre svojich najvernejších klientov skvelé balíky služieb so zvýhodnenými podmienkami. Balíky sú určené najmä pre ľudí, ktorí zvažujú kúpu aj predaj nehnuteľnosti a zvolia si na realizáciu oboch týchto obchodných prípadov práve RK Negotiant, vďaka čomu získajú ďalšie výhody. 

Prvý balík služieb, ktorý si môžete vybrať, má označenie GOLD. Tento štandardný balíček je medzi klientmi na realitnom trhu veľmi obľúbený V balíčku je kúpa i predaj realít riešená nevýhradne, to znamená, že je tu možnosť vybrať si iného sprostredkovateľa. Pri voľbe tohto balíčka bude mať klient prideleného realitného agenta a zároveň bude mať zabezpečený právny servis. Dôležitým prvkom v balíčku GOLD je zabezpečenie financovania kúpy cez partnerov RK Negotiant a možnosť vstupu do Negotiant klubu zadarmo. 

Druhý balík služieb realitnej kancelárie Negotiant má názov Ruby a ide o nadštandardný balíček služieb, kde sú súčasťou aj niektoré zvýhodnené doplnkové služby. Aj v tomto balíku sa nachádza sprostredkovanie predaja a kúpy nehnuteľnosti ako pri balíku GOLD, avšak klient sa tu musí písomne dohodnúť buď na výhradnom predaji alebo si objedná za zvýhodnenú cenu službu Reality asistent. Pri výhradnom predaji a kúpe získa klient v tomto balíčku i úhradu správneho poplatku za vklad do katastra a notárskych osvedčení. Súčasťou balíku GOLD je i vyhotovenie virtuálnej prehliadky pri predaji alebo rezervovanie vlastného agenta pre klienta pri kúpe. Okrem tohto sú súčasťou balíčku RUBY i výhody ako pri balíku GOLD.

 Tretím balíkom služieb v ponuke realitnej kancelárie Negotiant je balík BLUE DIAMOND, ktorý preferujú TOP klienti realitnej kancelárie. Je vhodný hlavne pre veľmi časovo vyťažených ľudí, ktorí chcú riešiť predaj a kúpu nehnuteľnosti len cez jednu kontaktnú osobu. V balíčku sa nachádza vytvorenie virtuálnej prehliadky k predávanej nehnuteľnosti a služba Reality asistent. Tento balík je finančne najvýhodnejší a je určený hlavne pre ľudí, ktorí nechcú predajom a kúpou nehnuteľnosti zbytočne strácať čas. 

Ak sa teda chystáte na predaj a kúpu nehnuteľnosti, tak sa obráťte na realitnú kanceláriu Negotiant.


utorok 5. novembra 2013

Vplyv dopravy na kvalitu bývania

Slovenská správa ciest uverejnila výsledky merania intenzity dopravy na cestných komunikáciách celého Slovenska. Štatistika dokázala nárast dopravnej intenzity 
Posledné sčítanie vyťaženosti našich ciest bolo uskutočnené v roku 2010. Monitoring dopravy prebiehal na všetkých diaľniciach, rýchlostných cestách, cestách I.,II., a III. triedy.
Výsledky ukázali, že najvyťaženejšou Slovenskou komunikáciou je diaľnica D1. Merateľným ukazovateľom je viac než 100 000 automobilov, čo predstavuje 28% nárast oproti roku 2005. Na moste Lafranconi bol zaznamenaný nárast o viac než 73%.
Dopravné komunikácie sú každým dňom zaťaženejšie, čo je môžme badať pri ranných dopravných zápchach, spôsobených hromadným presunom obyvateľstva za prácou. V tomto prípade majú v okolí Bratislavy obrovskú výhodu obce, ktoré majú väčší počet prístupových komunikácií. 
Často medializovanou obcou kvôli nepriaznivej dopravnej situácii je aj obec Chovátsky Grob (okres Senec). I keď pri porovnávaní s obcami ako Rovinka a Dunajská Lužná má obrovskú výhodu, lebo spomínané obce majú len jednu prístupovú komunikáciu, čo výrazne zaťažuje možnosť rýchlej prepravy obyvateľstva za prácou. Ich prístupovou dopravnou tepnou je komunikácia I/63, kde bola nameraná intenzita 21294 motorových vozidiel.


Situáciu má výrazne lepšie riešenú obec Slovenský Grob (okres Pezinok), ktorý má až 4 prístupové komunikácie (D1, I/61, II/502 a III/502001) a lokálne obyvateľstvo má viacero možnosti ako sa vyhnúť dopravnej špičke.  Na komunikáciách I/61 bola nameraná hodnota 19528 a na II/502 je to 21045. Prezenčná hodnota dopravnej intenzity na komunikácií III.triedy bola 8130 vozidiel.
Najpriaznivejšia situáciu ohľadom dopravy v okolí Bratislavy je smerom na Záhorie, kde je doprava odbremenená aj diaľničným úsekom D2, ktorý výrazne doprave dopomohol. Dopravná intenzita medzi Malackami a Bratislavou na sčítacom úseku č. 87017 bola 32104 automobilov, čo napriek vysokej hodnote neprekáža, pretože dopravná komunikácia má dostatočné kapacity, narozdiel od komunikácie I/63. Najpriaznivejšia situácia ovplyvňuje aj cenotvorbu nehnuteľností, ktoré v týchto častiach sú výrazne drahšie ako v lokalite okolo Dunajskej Lužnej alebo okolo Slovenského Grobu.
Dané rozdiely sú viditeľné aj pri cenách stavebných pozemkoch určené na výstavbu rodinných domov. Kým v okolí Stupavy sa hýbu pozemky pripravené od developerov od 150 EUR/m2 do 220 EUR/m2, tak zatiaľ v Slovenskom Grobe ponúka developer projektu Malý Raj pozemky za 99,- EUR/m2. Momentálne poskytuje aj jesennú akciu na zľavu vo výške 7% do 30.11.2013. 
V lokalite okolo Dunajskej Lužnej sú v ponuke pozemky už od 50 EUR/m2, ale po dobu kým situácia s dopravou nebude v tejto časti okolia Bratislavy vyriešená, príliš veľký dopyt nemožno očakávať.
Dopravná nádväznosť je taktiež jednou zo zložiek kvalitného bývania a hlavne časovej úspory. Bývanie v lokalitách mimo Bratislavy je omnoho lacnejšia ako v centrálnych častiach Bratislavy a je to bývanie zdravšie. V tejto oblasti je nižšia prašnosť, hlučnosť ale aj hodnota emisií. Prostredie je bezpečnejšie, čo odcenia najmä rodiny s deťmi. Prognózy rozvoja a rozvojové osi prechádzajú práve týmto územím ktorého potenciál je dosiaľ nevyužitý. 

piatok 12. apríla 2013

Zrušenie úradov - aj katastrálneho úradu

Zrušenie úradov - aj katastrálnych úradov
Zrušenie katastrálnych úradov
Keďže viacerí klienti sa pýtajú na zmeny ohľadom zrušenia katastrálneho úradu, tak sme sa rozhodli, venovať pár riadkov aj tento problematike.

24. augusta 2012 vláda Slovenskej republiky schválila návrh zákona o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe , ktorým ruší niektoré úrady, aj vrátane katastrálnych úradov v krajských mestách.

Zákonom č. 345/2012 o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 18. októbra 2012, zrušili katastrálne úrady s účinnosťou od 01.01.2013.

V zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 345/2012 Z.z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov pôsobnosť katastrálnych úradov ustanovená osobitnými predpismi prechádza na správy katastra v sídlach krajov.

 V zmysle § 7 ods. 9 zákona č. 345/2012 Z.z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kde sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používajú slová "katastrálny úrad" vo všetkých tvaroch, rozumie sa tým "správa katastra v sídle kraja" v príslušnom tvare; to sa nevzťahuje na prechodné ustanovenia osobitných predpisov.

Citáciu časti zákona 345/2012 Z.z. súvisiacej s katastrálnym úradom nájdete aj na odkaze Zrušenie katastrálnych úradov.


štvrtok 21. marca 2013

Hodnotenie na realitnú kanceláriu

Ohodnoťte svoju realitnú kanceláriu
Realitná kancelária NEGOTIANT pripravila pre svojich klientov možnosť ohodnotenia kvality svojich služieb aj prostredníctvom fan page stránok na sociálnej sieti GooglePlus a Facebook.

Ak ste našim klientom, môžte pridať príspevok do časti recenzie a aj pridať hodnotenie podľa spokojnosti za obdržané služby. Za každý názor a príspevok budeme vďačný.

Ak dané sociálne siete nepreferujete, pripravili sme pre Vás aj odkazy na iných sieťach, kde nájdete našu realitnú kanceláriu a môžte ju oceniť aspoň LIKEom.

Prezentáciu realitnej kancelárie NEGOTIANT nájdete aj na týchto odkazoch:


Ak by ste nás chceli ohodnotiť alebo nájsť na sociálnej sieti, ktorú využívate a našu realitnú kanceláriu ste tam nenašli, tak nám môžete napísať mail na info@negotiant.sk a pokúsime sa čo najskôr prezentáciu vytvoriť.

sobota 5. januára 2013

Energetický certifikát pri predaji nehnuteľnosti

Už v roku 2005 bol schválený Zákon o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý upravuje povinnosť pre nové kolaudované nehnuteľnosti zriadiť aj energetický certifikát a v prípade predaja nehnuteľnosti a certifikát odovzdať aj novému nadobúdateľovi.

Minulý rok bol zákon novelizovaný uznesením NRSR č. 300/2012 a zákon s účinnosťou od 01.01.2013 je už v platnosti.

 Na niektoré povinnosti poukážeme v najbližších odstavcoch.

V zmysle zákona je vlastník nehnuteľnosti (presnejšie pre účely tohto zákona vlastník Budovy, alebo jej časti, tj. bytový priestor alebo nebytový) povinný zabezpečiť energetický certifikát, ktorý je povinný uschovať a v prípade predaja Budovy ho odovzdať novému nadobúdateľovi.

Ak vlastník Budovy sa rozhodne svoju nehnuteľnosť prenajať, tak je povinný neosvedčenú fotokópiu energetického certifikátu odovzdať nájomcovi.

Ak ide o Budovu, ktorá je verejne často navštevovaná, tak je povinnosť energetický štítok o certifikácii vystaviť na viditeľné miesto pre verejnosť.

Okrem iného vznikla nová povinnosť a to v prípade propagovania nehnuteľnosti napr. na inzertných portáloch, tak je vlastník povinný inzerovať aj informáciu o energetickom certifikáte nehnuteľnosti. Táto povinnosť je zatiaľ porušovaná, keďže väčšina vlastníkov si túto povinnosť ani neuvedomuje.

Bohužiaľ zákon hovorí o dosť vážnych sankciach za prípadné porušovenie tohto zákona. Pokuty za porušenie pre fyzickú osobu môžu siahať až do výšky 2000,- EUR. Pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov od 500,- EUR do 3.000,- EUR.

Citáciu časti zákona nájdete aj v článku Zákon o energetickom certifikáte pri prevode nehnuteľnosti.