utorok 1. mája 2012

Nový územný plán Bratislavy v 3D

P l u s f i c t i o n

Akákoľvek zhoda či podobnosť je náhodná. Všetky autorské práva vyhradené.

Bratislava má nový územný plán v 3D

V sobotu 28 apríla sa konala dlho očakávaná prezentácia nového územného plánu v 3D formáte mesta Bratislavy v priestoroch Starej tržnice. Záujem verejnosti bol mimoriadny.

Skončila sa tak éra chaotických a zastaraných „doplnkov, a neskôr ich ďalších doplnkov a potom zmien...“ O kvalite doterajších plánov jednoznačne hovorí realita v našom  hlavnom meste. A práve tento neuspokojivý stav podnietil k iniciatíve pána primátora, ktorý využil ponuku svetoznámeho kreatívneho štúdia na spracovanie úplne nového materiálu, ktorý by určil pravidlá výstavby a rozvoja Bratislava pre niekoľko generácii, bez potreby akýchkoľvek zmien či doplnkov základného konceptu.

Mestský poslanci ako aj pán primátor Milan Bird neskrývali svoju spokojnosť pri tlačovej konferencii. Ako uviedol pán Bird : „Konečne máme kvalitný nástroj na efektívnu správu mesta, ktorý je jednoznačný, a nedáva žiadny priestor na korupciu, alebo neuvážené zásahy do vzhľadu a funkcie mesta, či iné špekulácie. Nový územný plán sa stal akousi priestorovou ústavou mesta. Schválenie tak závažného materiálu sa neodrazí len na prehľadnosti rozvoja mesta, ale zníži aj byrokraciu. Týmto počinom sa už Magistrát nemusí vyjadrovať k stavebným aktivitám. Naše stanovisko vidíte pred sebou. K samotným stavbám sa bude vyjadrovať len mestská časť v rámci územného, či stavebného konania. Náš úrad bude robiť len koordinátora. Takto budeme mať rozviazané ruky na riešenie akútnych záležitostí chodu mesta v zmysle ekonomiky a služieb. Pripomínam, že ukončením územného planú, môžeme znížiť administratívu, čo sú značné finančné náklady... zachováme len kanceláriu nezávislého hlavného architekta.... Do pozornosti kladiem aj fakt, že v budúcnosti nemusíme spracovávať žiadne ďalšie stupne projektovej dokumentácie, čo nám tiež umožnil práve schválený nový stavebný zákon. To je výrazná pomoc našim občanom, investorom a stavebníkom “

Predseda združenia Stavebník žartovne poznamenal, že „tie ochytané papierové maľovanky môžu uložiť do depozitu múzea...toto čo tu vidíme je iná liga...“

A v čom je teda nový tento tak dlho avizovaný plán? Na hostí ako prvé zapôsobila moderná prezentácia. Centrálnu obrazovku dopĺňalo desať veľkorozmerných ipadov na prezentačných stoloch, kde si mohol každý vyskúšať a prehliadnuť územný plán. Vyhľadávanie, otáčanie, zväčšovanie, virtuálne prehliadky ....jednoducho dozvedeli ste sa všetky potrebné údaje rýchlo a jednoducho – a to asi očakáva každý užívateľ. Špeciálny softvér vyvinula popredná spoločnosť Negotiant - service, ktorú zastupoval jej konateľ pán Peter Balogh. Zároveň je aj povereným správcom servera.
 Bratislava má nový územný plán v 3D

„Zadanie bolo jednoznačné, a čas na spracovanie extrémne krátky“- povedal majiteľ spoločnosti – kreatívneho štúdia CREATRIXSTUDIOORBIS, ktoré spracovalo nový územný plán, a pokračoval – „principiálne sme naviazali na prácu významného architekta pána Ivana Podobu z roku 1988, kedy ako prvý na Slovensku začal pracovať na 3D regulačnom pláne mesta, ale pre spoločenské zmeny sa v projekte nepokračovalo, resp. bol využitý len fragment na Karadžičovej ulici. Samozrejme technologicky sme už dnes ďalej. Skúsenosti sme získali aj na zahraničných projektoch. Na Slovensku ako prvé pred piatimi rokmi využilo naše služby Bernolákovo. Jadro celého návrhu tvorí digitálna mapa mesta, ako základná vrstva. Znamená to, že klient má k dispozícii podklady, kde sú zrejmé majetkové hranice, všetky siete a jednotlivé dreviny v súradniciach GPS. Ďalej sú k dispozícii všetky realizované hydrogeologické sondy, podzemné znečistenia či archeologické nálezy a iné. Len to bolo kvantum informácii, ktoré sme museli zapracovať v spolupráci s inými organizáciami. K tomu pribudli ďalšie vrstvy ako je terén, výšková hladina jestvujúcich stavieb, a tak ďalej. Samozrejme nosnou vrstvou je samotný 3D regulačný plán, ktorý formuje a člení celkovú hmotu mesta. Celý kataster je rozdelený na presne definované bloky – plošne a výškovo, bez ohľadu, či tam dnes existuje zástavba, alebo nie. Principiálne sa však neráta z rozšírením zastavaného územia. Veď Bratislava má dostatok zdevastovaných plôch, ktoré je žiaduce revitalizovať. Hranica bloku je zároveň stavebnou čiarou, ak sa jedná o stavebný blok. Tieto parametre sú záväzné. Klient vidí kde a aký je koridor na komunikáciu a ostatné inžinierske siete. Dopravné koridory majú kategórie A (Nemenný, primárne budovaný mestom), B (nemenný, sekundárne budovaný mestom), C (na zvážení investora, ak by chcel zlúčiť bloky kvôli špecifickej stavbe). To je definícia minimálnej komunikačnej siete. Maximálna výška bloku je tiež definovaná. Funkčné využitie bloku je ľubovoľné a odvíja sa od spoločenskej objednávky, či komerčných plánov. V tom je úžasne flexibilný a moderný. Jedinou podmienkou funkčného využitia je splnenie platných právnych noriem ako napríklad : hygiena, parkovanie, požiarnici, pamiatkari, životné prostredie...preto sa netreba báť fabriky v obytnej zóne. K tomu sme spracovali aerodynamický model mesta, a model oslnenia, a ďalšie úrovne informácii. Je to veľmi sofistikovaný a moderný materiál. A v tom všetkom sa môžete virtuálne prechádzať. Ďalšou „nedotknuteľnou“ plochou je zeleň a vodné plochy. Súčasné, ale aj navrhované. K dnešnému dňu si môže ktokoľvek skontrolovať každý strom v meste podľa presnej GPS polohy. Každá zeleň je chránená bez výnimky. Bonusom celého projektu je, že je kompatibilný z informačným systémom iných inštitúcii, ktoré sa zjednotili na tom, že budú naše údaje využívať ako základnú bázu. Ale o tom niekedy inokedy“

Nás tiež zaujímala doprava, ku ktorej nám CREATRIXSTUDIOORBIS povedalo: „Doprave sme venovali zvláštnu pozornosť. Veď to je krv mesta. Vynecháme analytické komentáre, a jedným kliknutím vám môžeme prezentovať radiálno - okružný systém, ktorý stojí na dominantnom postavení verejnej dopravy a záchytných parkovísk. Pribudne segregácia parkovania podľa času a polohy, známa ako biela, žltá a modrá zóna. Výrazne pribudnú tiež parkovacie miesta pre motocykle a bicykle. Aby sme sa vrátili k verejnej doprave. Tá bude zložená z električiek, trolejbusov a autobusov rovnomerne po celej ploche mesta. Visutá dráha, lodná doprava, elektromobily v centre, alebo zapojenie železníc je iná kapitola. Všetky tri typy dopravy sa budú križovať na prvom električkovom okruhu, to znamená päť prestupných uzlov (Nový most, Šafárikovo nám., Mlynské nivy, Trnavské mýto, Hlavná stanica). Zloženie dopravy platí aj pre Petržalku, kde pribudnú dve trasy električky a prirodzene aj trolejbus. Princíp je jednoduchý. Linky električiek budú kolmo pretínať v prestupoch trolejbusové linky, a autobusové trasy pôjdu paralelne medzi električkovými linkami až po prestupové body na prvom okruhu, prípadne ďalej. Myslím si, že sme splnili podmienku samosprávy, a to, aby boli všetky druhy verejnej dopravy prepojené, a dostupné na celom území mesta. To dáva zmysel skutočnej integrovanej doprave. V konečnom dôsledku sa zníži neúmerné zaťaženie od motorových vozidiel.“

Celý územný plán je na internete s integrovaným GPS. Prístupné je časť V – určená pre verejnosť. Rozšírený formát U je určený pre samosprávne a štátne orgány. Pre veľký záujem o informácie CREATRIXSTUDIOORBIS zriadilo nonstop linku na čísle 0900 811 810, na ktorom je možné konzultovať, alebo získať  viac informácii od  autorského týmu.

Bratislava konečne spravila územná plán hodný nového storočia. Po zhliadnutí uvedenej prezentácie zvažujú aj iné mestá osloviť autorov na spracovanie 3D územného plánu, tak ako to spravil aj Peking a Brno.

Pokračovanie na budúce.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára