piatok 12. apríla 2013

Zrušenie úradov - aj katastrálneho úradu

Zrušenie úradov - aj katastrálnych úradov
Zrušenie katastrálnych úradov
Keďže viacerí klienti sa pýtajú na zmeny ohľadom zrušenia katastrálneho úradu, tak sme sa rozhodli, venovať pár riadkov aj tento problematike.

24. augusta 2012 vláda Slovenskej republiky schválila návrh zákona o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe , ktorým ruší niektoré úrady, aj vrátane katastrálnych úradov v krajských mestách.

Zákonom č. 345/2012 o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 18. októbra 2012, zrušili katastrálne úrady s účinnosťou od 01.01.2013.

V zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 345/2012 Z.z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov pôsobnosť katastrálnych úradov ustanovená osobitnými predpismi prechádza na správy katastra v sídlach krajov.

 V zmysle § 7 ods. 9 zákona č. 345/2012 Z.z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kde sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používajú slová "katastrálny úrad" vo všetkých tvaroch, rozumie sa tým "správa katastra v sídle kraja" v príslušnom tvare; to sa nevzťahuje na prechodné ustanovenia osobitných predpisov.

Citáciu časti zákona 345/2012 Z.z. súvisiacej s katastrálnym úradom nájdete aj na odkaze Zrušenie katastrálnych úradov.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára